Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace ke špatnému stavu chodníků na ul. Hlavní

Typ: ostatní
Informace pro občany

Vážení občané, 

jelikož se nám zvyšuje počet stížností na stav chodníků na ul. Hlavní v Nových Sedlicích, a ne všichni občané navštěvují pravidelně zasedání zastupitelstva obce, kde informujeme o plánovaných záměrech obce, ráda bych Vás informovala o aktuální situaci, co se chodníků týká... 

Chodníky na ul. Hlavní nejsou ve vlastnictví obce Nové Sedlice. To, že jejich stav je katastrofální samozřejmě víme a snažíme se činit postupné kroky, abychom mohli postavit chodníky nové (bezbariérové a splňující zákonné normy), současně s  vyřešením dopravní situace v obci, kde chybí bezpečné přechody přes ul. Hlavní, dopravní značení pro parkování/zákaz parkování (především na ul. Hlavní), autobusové zastávky atd.

Aby obec mohla postavit chodníky nové, musí být nejdříve vlastníkem pozemků pod stávajícími chodníky.

Čekali jsme na dokončení procesu zpřesňování hranic pozemků, které v naší obci prováděl Katastrální úřad v Opavě, a které bylo dokončeno v červenci 2020. Díky provedenému zpřesnění hranic jsou již všechny chodníky na ul. Hlavní na pozemku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, tedy ve vlastnictví jednoho vlastníka, se kterým nyní budeme jednat o převodu pozemků pod budoucími chodníky do vlastnictví obce zdarma. 

Díky zpřesňování hranic katastrálním úřadem ušetřila obec velké finanční prostředky na zpracování geometrických plánů a na realizaci převodů s jednotlivými vlastníky pozemků, kterými byli také vlastníci nemovitostí v sousedství ul. Hlavní.

Nyní bude následovat zpracování studie dopravního řešení v obci, projektové dokumentace, jednání s krajem, ale především získání dotace na realizaci a samozřejmě získání financí na spoluúčast. 

Bude to ale ještě běh na dlouhou trať, protože obec má rozpracovány a bude v příštích dvou letech realizovat tři velké projekty:

- oprava kanalizace na ul. K Lesu

- stabilizace koryta potoka Sedlinka (rekonstrukce všech mostů ve vlastnictví obce)

- výstavba a oprava chodníku na ul. Opavská na straně u Kinnertů. Tam jsou pozemky ve vlastnictví obce a obec po dvou letech projektování a komunikace s úřady čeká každým dnem vydání stavebního povolení.

V tuto chvíli se snažíme získat dotace jak na mosty, tak na chodník na ul. Opavská, kde odhadované náklady činí  celkem přes 11 mil. Kč. Bohužel co se týče mostů, zatím žádná dostatečná dotace nebyla vypsána.

Kraj se k chodníkům samozřejmě nehlásí, protože byly vystavěny v dobách komunismu a vůbec je nemá v majetku.

Rádi bychom, alespoň částečně a provizorně opravili stávající chodníky tak, aby se po nich dalo chodit, ale máme mezi sebou občany, kteří si v případě, že upravíme veřejné prostranství, které není v majetku obce, stěžují, že jsme špatní hospodáři a obhospodařujeme cizí majetek.

Z výše uvedených důvodů připravujeme informační leták, včetně dotazníku, který brzy obdržíte do svých poštovních schránek, ve kterém se budeme dotazovat na Váš názor, zda souhlasíte s tím, aby obec investovala do opravy stávajících chodníků, i když nejsou v majetku obce, a dále, zda jste ochotni se případně zapojit do oprav chodníků brigádně, abychom minimalizovali náklady. 

Pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám za Váš čas a prosím Vás o Vaši trpělivost, děláme v rámci našich možností, co můžeme.

S přáním všeho dobrého,

Zuzana Rohovská

starostka 

 


Vytvořeno: 11. 9. 2020
Poslední aktualizace: 11. 9. 2020 10:22
Autor: Zuzana Rohovská