Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Nové kontaktní místo pro seniory v Opavě

Typ: ostatní
Projekt Moravskoslezského kraje s názvem „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji"

V rámci projektu Moravskoslezského kraje s názvem „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“, jenž byl podpořen v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“), vznikla v roce 2017 na území kraje 4 nová kontaktní místa pro seniory, tzv. „Senior Pointy“, jejichž provoz je prostřednictvím tohoto projektu zajištěn vždy jeden pracovní den v týdnu. Zároveň byly v rámci projektu podpořeny 2 již fungující Senior Pointy v Ostravě a Frýdku-Místku, a to formou rozšíření otevírací doby těchto kontaktních míst rovněž o jeden pracovní den v týdnu. Zajištění realizace výše uvedeného projektu bylo realizováno v úzké spolupráci s městy Moravskoslezského kraje.

 

Senior Pointy, které jsou v současné době zřízeny ve městech Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Kopřivnice, Opava a Ostrava, poskytují následující činnosti:

 

  • specifické odborné konzultace,
  • nabídka informací o místních a regionálních seniorských sdružení a zájmových spolcích, partnerech poskytujících seniorům slevy aj.,
  • aktivní vyhledávání a propagování kulturních, společenských a volnočasových aktivit zacílených na seniory,
  • osvětová činnost (pořádání přednášek a besed) v oblastech, kde je zvýšené riziko ohrožení seniorů (bezpečnost, prevence, zdraví aj.),
  • možnost využití bezplatného internetového připojení.

 

Senioři žijící v uvedených městech a okolí tak mohou využít specifických konzultací v oblastech, jež mohou být pro ně z důvodu nízké informovanosti ohrožující. Senior Point pak vyjma prostoru pro společenský a sociální kontakt může působit ve smyslu prevence negativních jevů (jako například nekalé prodejní praktiky), jimž mohou být senioři vystaveni.

 

Jednou z činností, která je tímto kontaktním místem také nabízena k využití, je možnost osobní registrace osob od 55 let věku do samostatného projektu Senior Pas. Moravskoslezský kraj projekt Senior Pas podporuje i finančně od června letošního roku. Podstatou tohoto projektu je podpora osob od 55 let věku formou uceleného a jednotného systému slev. Po bezplatné registraci jsou těmto osobám vydávány karty (tzv. Senior Pasy), které slouží jako průkaz opravňující držitele čerpat slevy u sítě poskytovatelů slev, pro které je zapojení do projektu bezplatné. Karta je vystavována na jméno držitele, je nepřenosná a má neomezenou platnost a celorepublikovou působnost. Podrobnosti o způsobech, jak je možné se do projektu registrovat, seznam poskytovatelů slev nebo konkrétní informace o způsobu uplatňování slev naleznete na adrese www.seniorpasy.cz. Slevy jsou poskytovány v rozsahu od 5 do 50%, a to převážně v oblasti zdraví, kultury, volného času či gastronomie. V Moravskoslezském kraji je aktuálně zapojeno více než 100 poskytovatelů slev.

 

Více informací naleznete v přiložených letácích.


Přílohy

Vytvořeno: 21. 11. 2017
Poslední aktualizace: 21. 11. 2017 11:01
Autor: Zuzana Rohovská