Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Výzva - znečišťování potoka

Typ: ostatní
Žádáme majitele nemovitostí, aby nezapomněli na pravidelné vyvážení domovních žump a septiků.

Vzhledem k tomu, že opakovaně dochází k znečišťování vodního toku Sedlinka,

a to vypouštěním odpadních vod z nemovitostí do obecní kanalizace, která je vyústěna do výše uvedeného toku,

vyzýváme občany k dodržování zákona č.254/2001 Sb., ochrana vod, ve znění pozdějších předpisů, § 38 odst. 6), ve kterém je uvedeno:

„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.“

 


Vytvořeno: 14. 8. 2014
Poslední aktualizace: 4. 9. 2017 10:17
Autor: Zuzana Rohovská