Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 
 
 
Ceny jsou v Kč
Poplatek za odpad roční
400,- / osoba
Poplatek za psa roční
120,- / 1 pes
- každý další pes
150,-
Kopírování
2,- / 1 str. A4
Kopírování
3,- / oboustranně
 
 
Pronájem hroby na 12 let
- urnový
264,-
- jednohrob
724,-
- dvojhrob
1452,-
- hrobka
2310,-
 
 
Czech POINT
Výpis z rejstříku trestů
100,-
Výpis z bodového hodnocení řidiče
100,- / první strana
každá další 50,-
Výpis z katastru nemovitostí
100,- / první strana
každá další 50,-
Výpis z insolvenčního rejstříku
100,- / první strana
každá další 50,-
Výpis z obchodního rejstříku
100,- / první strana
každá další 50,-
Výpis z živnostenského rejstříku
100,- / první strana
každá další 50,-
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
100,- / první strana
každá další 50,-
Ověřování
- 1 strana A4
30,-
- 1 podpis
30,-
 

Ceník úhrad obce Nové Sedlice za poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

 


Poplatky za psy a odpady v roce 2020:

 

Poplatek

 Kč

Splatnost

Odpady 400,- /osoba 31.5.2020
Psi 120,- / za prvního psa 31.5.2020
  150,- /za každého dalšího 31.5.2020


Možnosti úhrady:

- složenkou

- osobně na obecním úřadě v úředních hodinách, jinak dle předchozí tel. dohody

- bankovním převodem na účet u České spořitelny a.s.:

1842723349/0800   nebo

- bankovním převodem na účet u Komerční banky a.s.:

107-9088230257/0100

Variabilní symbol uvádějte ve formátu:

20200 a číslo popisné domu, ve kterém je plátce přihlášen k trvalému pobytu.

Bližší informace naleznete v obecních vyhláškách o místních poplatcích, které jsou k nahlédnutí na zde, případně na obecním úřadě.

V případě nejasností kontaktujte obecní úřad na tel. 553 677 550, mob. 602 700 568. 

Děkujeme Vám za včasnou úhradu.