Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec NOVÉ SEDLICE

2.

Důvod a způsob založení

Obec NOVÉ SEDLICE vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Státní správa:
Zuzana ROHOVSKÁ - starostka
Petr HOLEŠ - místostarosta
Olga Smolinková - účetní/sekretariát

 

Samospráva
Zastupitelstvo -
9 členů

Předseda finančního výboru

Petr ONDERKA

Předseda kontrolního výboru

Břetislav SVĚTLÍK

Členové zastupitelstva

Radim BĚLICA

Luděk ČÍŽ

Stanislav KONEČNÝ

Lenka PAVELKOVÁ

David STONIŠ

 

Složení výborů:

Kontrolní výbor:

Břetislav Světlík, Radim Bělica, David Stoniš

Finanční výbor:

Petr Onderka, Lenka Pavelková, Luděk Číž

4.

Kontaktní spojení

OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
ZAHUMENNÍ 85
747 06 NOVÉ SEDLICE

Starostka: telefon:   +420 553 677 550 
  mobil:   +420 602 700 566
  email:   starostka@novesedlice.cz
       
Sekretariát/účetní: telefon:   +420 553 677 550
  mobil:   +420 602 700 568
  email:   urad@novesedlice.cz
   

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

 

​Datová schránka

OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
ZAHUMENNÍ 85
747 06 NOVÉ SEDLICE

q3eazd8

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
ZAHUMENNÍ 85
747 06 NOVÉ SEDLICE

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.30 13.30 - 17.00  
Středa 8.00 - 12.30 13.30 - 17.00  
Ostatní dny dle předchozí tel. dohody.

4.4.

Telefonní čísla

Starostka:    
telefon:   +420 553 677 550 
mobil:   +420 602 700 566
     
Účetní:    
telefon:   +420 553 677 550
mobil:   +420 602 700 568
     

4.5.

Čísla faxu

obec nemá fax

4.6.

Adresa internetové stránky

www.novesedlice.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

podatelna@novesedlice.cz

4.8.

Další elektronické adresy

zuzanarohovska@novesedlice.cz

obecniurad@novesedlice.cz

5.

Bankovní spojení

 

 

 

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu/kód banky: 1842723349/0800


Komerční banka, a.s.

číso účtu/kód banky: 107-9088230257/0100


ČNB (slouží pouze pro příjem financí od státu)

číso účtu/kód banky: 94-6511821/0710

6.

66144540

7.

DIČ

obec není plátce DPH

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Strategický plán obce - zde

Územní plán obce - zde

Plán rozvoje sportu - zde

Řád veřejného pohřebiště - zde

 

8.2.

Rozpočet

2020 2019   2018  2017  2016  2015  2014  2013

2012  2011  2010  2009

Veřejný profil zadavatele - www. e-zakazky.cz

9.

Žádosti o informace

Žádost o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře, které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Nové Sedlice


- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů
 

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů (OZV č. 1/2010)


- Odhlášení psa z evidence (OZV č. 1/2010)

- Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace; Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství

- Registrace k poplatku za komunální odpad

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Nové Sedlice, nebo na webu Magistrátu Města Opavy

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Nové Sedlice vydává pouze právní akty, které sice mají povahu právních předpisů, ale mají menší právní sílu než zákony a ústavní zákony. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. 

Aktuální obecně závazné vyhlášky (OZV) - zde

Seznam vydaných OZV - zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Ceník ke stažení  zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Nové Sedlice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 17. Výroční zprávy zák. 106/1999  Výroční zprávy