Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice

Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice - zde

 

P O Z V Á N K A

na 27. veřejné zasedání zastupitelstva

Obce Nové Sedlice

 

Datum konání:   16. května 2018 v 17,30 hodin

Místo konání:     obecní sál, Hlavní 56, Nové Sedlice

 

Návrh programu:

1)             Určení zapisovatele

2)             Prezence

3)             Volba ověřovatelů zápisu

4)             Schválení programu zasedání

5)             Kontrola plnění úkolů a usnesení

6)             Rozpočtové opatření č. 4

7)             Plnění rozpočtu k 31.3.2018

8)             Počet volených zastupitelů

9)             Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2017

10)         Projekt sociální bydlení

11)         Finanční výdaje obce

12)         Zpráva starostky

13)         Závěr

Zuzana Rohovská,  starostka obce

V Nových Sedlicích dne 2. 5. 2018 

 

Vyvěšeno: 2. 5. 2018

Datum sejmutí: 18. 5. 2018

Zodpovídá: Zuzana Rohovská

Zpět