Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Číslo jednací: Ev. č. 25/2018

Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice

Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice - zde

 

P O Z V Á N K A

na 28. veřejné zasedání zastupitelstva

Obce Nové Sedlice

 

Datum konání:   23. května 2018 v 17,30 hodin

Místo konání:     obecní sál, Hlavní 56, Nové Sedlice

 

Návrh programu:

1)Určení zapisovatele

2)Prezence

3)Volba ověřovatelů zápisu

4)Schválení programu zasedání

5)Kontrola plnění úkolů a usnesení

6)Záměr "Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat" – projednání přepracované dokumentace podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

7)Závěr

 

Zuzana Rohovská,  starostka obce

V Nových Sedlicích dne 14. 5. 2018 

 

Vyvěšeno: 14. 5. 2018

Datum sejmutí: 30. 5. 2018

Zodpovídá: Zuzana Rohovská

Zpět