Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

JAK LIKVIDUJEME ODPADY V OBCI?

EKOLOGICKY!!!

ČERSTVĚ POSEČENÁ TRÁVA A LISTÍ, BIOODPAD:

Trávu a listí likvidujeme nejlépe v kompostérech na svých zahradách nebo v domácnostech, případně je svážíme do kontejneru, který je od jara do podzimu umístěn v prostoru fotbalového hřiště a za posledním domem na ul. Opavská po pravé straně při výjezdu na Opavu. 

Trávu a listí nepálíme! Chceme v obci dýchat čerstvý vzduch, mít otevřená okna a sušit vyprané prádlo venku...

Dále trávu a listí nevysypáváme podél potoka, protože tím porušujeme zákon, zanášíme koryto potoka a snižujeme tím jeho průtočnost. Tráva ani listí břeh potoka nezpevní, při dešti nebo velké vodě bývá tento materiál odplavován a způsobuje zanášení potoka dále po proudu.

VĚTVE:

Větve svážíme do druhého kontejneru umístěného od jara do podzimu v prostoru fotbalového hřiště. 

BIOODPAD ULOŽENÝ V KONTEJNERECH JE VOLNĚ A ZDARMA PŘÍSTUPNÝ KAŽDÉMU, KDO JEJ UMÍ EKOLOGICKY DÁLE ZPRACOVAT A VYUŽÍT.

PSÍ EXKREMENTY:

Při procházkách se psem sbíráme psí exkrementy do kompostovatelného sáčku a vyhazujeme jej do košů na psí exkrementy nebo do košů a popelnic. 

Doporučujeme:

KOMUNÁLNÍ ODPAD:

Zbytkový komunální odpad po vytřídění v domácnostech sváží pracovníci Technických služeb Opava co 14 dní. Přesné termíny naleznete níže.

Každá popelnice musí být očipovaná. V případě zájmu o očipování popelnice kontaktujte obecní úřad.

Info o poplatcích za likvidaci komunálního odpadu naleznete zde.

VELKOOBJEMOVÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD: 

Komunální odpad, který není možné vytřídit a vložit do popelnice, z důvodu nadměrné velikosti, se sváží dvakrát ročně do velkoobjemových kontejnerů přistavených v areálu fotbalového hřiště.

Nejbližší termín svozu  je jaro 2021. 

TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2020 - KE STAŽENÍ ZDE

 


PLASTY:

Plastový odpad třídíme do žlutých pytlů, které umísťujeme před svými domy každou poslední středu v měsíci (nejlépe v úterý večer), odkud je odvezou pracovníci Technických služeb Opava. Občané, kteří nemají v domácnosti dostatek prostoru pro skladování plných pytlů, mohou tyto pytle odevzdávat v úředních hodinách na obecním úřadě. 

ŽLUTÉ PYTLE JSOU K VYZVEDNUTÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ.

Dále jsou k dispozici žluté kontejnery za budovou mateřské školy a u prodejny Hruška v centru obce.

TERMÍNY SVOZU PLASTU (žluté pytle) 2020:

29.1., 26.2., 25.3.,29.4., 27.5., 24.6., 29.7., 26.8., 30.9., 28.10., 25.11., 30.12.

 

 


PAPÍR:

Starý papír svazujeme do balíků, které odevzdáváme v úřední hodiny na obecním úřadě, v mateřské škole nebo shromažďujeme doma a předáváme mladým hasičům a skautům při sběru starého papíru, který se koná dvakrát ročně.

Nejbližší termín sběru je jaro 2021

Papír, který není možné svázat do balíků třídíme do modrých pytlů, které umísťujeme před svými domy každou poslední středu v měsíci (nejlépe v úterý večer), odkud je odvezou pracovníci Technických služeb Opava. Občané, kteří nemají v domácnosti dostatek prostoru pro skladování plných pytlů, mohou tyto pytle odevzdávat v úředních hodinách na obecním úřadě. 

MODRÉ PYTLE JSOU K VYZVEDNUTÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ.

Dále jsou k dispozici modré kontejnery za budovou mateřské školy a u prodejny Hruška v centru obce.

TERMÍNY SVOZU PAPÍRU (modré pytle) 2020:

29.1., 26.2., 25.3.,29.4., 27.5., 24.6., 29.7., 26.8., 30.9., 28.10., 25.11., 30.12.

 


KONZERVY A PLECHOVKY, TETRA PACKY (krabice od mléka, džusů apod.):

Vkládáme do žlutých nebo modrých pytlů (viz výše), které jsou sváženy jedním svozovým autem a následně roztříděny. Tuto službu zajišťují Technické služby v Opavě.


SKLO:

Pro likvidaci skla jsou určeny zelené kontejnery umístěné vedle hasičské zbrojnice, za budovou mateřské školy a vedle prodejny Hruška v centru obce. 


ŽELEZO:

Sběr železného šrotu provádí při jarním a podzimním úklidu členové sboru dobrovolných hasičů. Připravte prosím materiál ráno před Váš dům.

Nejbližší termín sběru je jaro 2021


ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIE:

Malá elektrozařízení a baterie vkládáme do kontejneru firmy Asekol, umístěného vedle prodejny Hruška.

Objemná, ale kompletní elektrozařízení je možné v úředních hodinách odevzdávat pracovnici obecního úřadu.

Je zakázano ukládat zařízení u budovy úřadu bez vědomí obecního úřadu.

Elektrozařízení je dále likvidováno dle zákona ve spolupráci s firmou ELEKTROWIN a SDH Nové Sedlice.


NEBEZPEČNÝ ODPAD:

Nebezpečný odpad se odevzdává na jaře a na podzim pracovníkům TS Opava v areálu fotbalového hřiště v Nových Sedlicích.  

Nejbližší termín sběru je jaro 2021.  

 


OŠACENÍ, TEXTIL, HRAČKY, OBUV:

Čisté vkládáme do speciálního kontejneru umístěného vedle obchodu Hruška v centru obce. 


POUŽITÉ POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY: 

Vhazujeme do zelené popelnice (240 l), která je umístěna na sběrném místě za školkou. Potravinářské oleje a tuky vhazujeme pouze v pevných obalech, např. v PET láhvi.

NENÍ URČENO PRO TECHNICKÉ OLEJE!!! 

TY PATŘÍ DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU!!!


 

Podzimní EKOLISTY OBCE

NESPALUJTE ODPAD!

MOŽNOSTI JAK VYTÁPĚT

LÁTKY ZNEČISŤUJÍCÍ OVZDUŠÍ

DESATERO SPRÁVNÉHO VYTÁPĚNÍ

CO PATŘÍ A NEPATŘÍ DO KONTEJNERŮ?

 

Pro více informací týkajících se třídění odpadů, ohleduplného topení, ovzduší apod. doporučujeme internetové stránky www.arnika.org

 

Video - Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům

 

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ