Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hlavní prohlídka mostu (provedeno 6.8.2019) - zde ke stažení

Stanovení místní úpravy provozu na mostě (9.9.2019) - zde ke stažení 

Hlavní prohlídka mostu  (provedeno 10.4.2018) - zde ke stažení

Stanovení zatížitelnosti mostu (6/2018, statický posudek) - zde ke stažení

Stanovení místní úpravy provozu na mostě (7.11.2018) - zde ke stažení

 

Informace z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice o dalším postupu ve věci mostu u obchodu v Nových Sedlicích dne 6.11.2019:

Starostka předložila zastupitelstvu na vědomí protokol o mostní prohlídce mostu M001 přes potok Sedlinka u potravin v Nových Sedlicích, kterou dne 6.8.2019 provedl Ing. Pavel Kurečka. Na základě tohoto protokolu stanovil Magistrát města Opavy místní úpravu provozu v tomto rozsahu: Stávající dopravní značka – B 13 (3t) + dodatková tabulka E 5 text: (Jediné vozidlo 9t) bude odstraněna a nahrazena dopravní značkou B 13 (8 t) + dodatková tabulka E 5 text: „Jediné vozidlo 28 t“. Toto dopravní značení bylo instalováno. Jak již bylo na zastupitelstvu v minulosti diskutováno, další navrhované opravy stávajícího mostu, vyplývající z předloženého protokolu o mostní prohlídce, nebude obec z finančních důvodů realizovat. Byla dočasně navýšena nosnost mostu, což byl zásadní důvod pro jeho rekonstrukci, realizovanou v letošním roce (2019). Další investice by byly neefektivní. Most je již na hranicí své životnosti a je potřeba připravit projektovou dokumentaci pro most nový. Jelikož se bude jednat o velkou finanční investici, požádá starostka jménem obce v roce 2020 Moravskoslezský kraj o poskytnutí dotace na přípravu projektové dokumentace (PD) na výstavbu nového mostu u obchodu, včetně nové lávky pro pěší od kapličky na hřiště a propojení těchto mostních objektů opěrnými zdmi podél potoka. Starostka navrhla usnesení. Poté následovala rozprava, diskuse a hlasování. 

Schválené usnesení zastupitelstva:

Zastupitelstvo bere na vědomí protokol o prohlídce mostu u obchodu ze dne 6.8.2019, neschvaluje další investice do oprav stávajícího mostu u obchodu a schvaluje podání žádosti u KÚ MSK o poskytnutí dotace na zpracování PD na výstavbu nového mostu u obchodu, lávky pro pěší na hřiště a opěrných zdí mezi těmito mostními objekty.