Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Logo

Informace o projektu OPŽP

www.opzp.cz

Název projektu:                      

Stavební úpravy budovy MŠ a kulturního zařízení v Nových Sedlicích

Číslo projektu:                         CZ.1.02/3.2.00/13.19475

Řídící orgán:                            MŽP – Odbor fondů EU

www.mzp.cz

 

Zprostředkující subjekt:           Státní fond životního prostředí ČR

www.sfzp.cz

Číslo a název prioritní osy:      

2.3 Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) 

Číslo a název oblasti podpory:  

2.3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 

Realizace projektu:                 2014

Náklady projektu:                    2.934.699,30 Kč

Celková výše dotace:             1.413.926,08 Kč

 

Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti

 

Projektová dokumentace: Ing. Jana Kristová, Ing. Břetislav Světlík

Administrace projektu: Envipartner s.r.o., Brno

Realizace díla: Duostav s.r.o., Opava

Zodpovědný zastupitel: Luděk Číž

 

Stav po realizaci: 

Školka v Nových Sedlicích

Stav před realizací:

MŠ Nové Sedlice před rekonstrukcí

Další vzpomínkové fotografie MŠ před rekonstrukcí