Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Logo

Informace o projektu OPŽP

www.opzp.cz

Název projektu:                      

Stavební úpravy budovy Obecního úřadu v Nových Sedlicích

Číslo projektu:                         CZ.1.02/3.2.00/13.19474

Řídící orgán:                            MŽP – Odbor fondů EU

www.mzp.cz

Zprostředkující subjekt:           Státní fond životního prostředí ČR

www.sfzp.cz

Číslo a název prioritní osy:      

2.3. Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) 

Číslo a název oblasti podpory:

2.3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla  

Realizace projektu:                  2014

Náklady projektu:                    757.968,50 Kč

Celková výše dotace:             362.653,62 Kč

 

Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti

Projektová dokumentace: Ing. Jana Kristová, Ing. Břetislav Světlík

Administrace projektu: Envipartner s.r.o., Brno

Realizace díla: Duostav s.r.o., Opava

Zodpovědný zastupitel: Luděk Číž

 

Stav po realizaci: 

Obecní úřad Nové Sedlice

 

Stav před rekonstrukcí (2012):

Obecní úřad v Nových Sedlicích před rekonstrukcí (2012)

Stav podlah na obecním úřadě v Nových Sedlicích před rekonstrukcí:

Plesnivá podlaha na OÚ před rekonstrukcí - září 2014