Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Společnost Lesy ČR (realizátor projektu) zahájila v roce 2014 práce na přípravě projektu "Stabilizace potoka Sedlinka", který by měl být realizován v horizontu let 2018-2020. Potok byl v roce 2015 geometricky zaměřen a společností Lesprojekt byl vypracován návrh projektu, který byl ve spolupráci s obcí Nové Sedlice a vlastníky dotčených pozemků veřejně projednán dne 21.9.2015.

Pozvánka na jednání s vlastníky pozemků

Návrh projektu k jednání s vlastníky přilehlých pozemků

V současné době realizátor projektu shromažďuje a analyzuje vyjádření dotčených vlastníků a institucí, na základě kterých rozhodne, zda bude projekt realizován.