Nové Sedlice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna na budově obecního úřadu na ul. Zahumenní č.p. 85 v Nových Sedlicích, parc. st. č. 28.

"Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".

Vyvěšeno: 7. 12. 2022
Vyvěšeno: 27. 2. 2023
Vyvěšeno: 15. 3. 2023
Vyvěšeno: 4. 5. 2023
Vyvěšeno: 6. 6. 2023
Vyvěšeno: 30. 8. 2023
Vyvěšeno: 24. 4. 2023
Závěrečný účet obce Nové Sedlice za rok 2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 28. 6. 2022 Datum sejmutí: 18. 5. 2023
Vyvěšeno: 21. 4. 2014 Datum sejmutí: 7. 5. 2014
Vyvěšeno: 10. 6. 2015
Vyvěšeno: 18. 10. 2022
Plán rozvoje sportu obce Nové Sedlice Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 27. 7. 2021 Datum sejmutí: 28. 7. 2024
Rozhodnutí hejtmana MSK k určeným školám Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 3. 3. 2021 Datum sejmutí: 4. 3. 2024
Rozhodnutí KÚ MSK - čmelák Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 18. 5. 2022 Datum sejmutí: 19. 5. 2025
Rozhodnutí KÚ MSK - ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 2. 2022 Datum sejmutí: 22. 2. 2025
Vyvěšeno: 7. 11. 2019 Datum sejmutí: 23. 11. 2019
Vyvěšeno: 24. 6. 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 17. 4. 2023 Datum sejmutí: 18. 4. 2026
Dodatek č. 1 ke smlouvě KOD3/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 22. 12. 2021 Datum sejmutí: 23. 12. 2024
Dodatek č. 1 ke smlouvě KOD4/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 27. 12. 2021 Datum sejmutí: 28. 12. 2024
Dotace z MMR - oprava mostu u obchodu Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 8. 1. 2021 Datum sejmutí: 9. 1. 2024
Rozhodnutí SFŽP - dotace výsadba stromů Polní cesta ke křížku Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 11. 4. 2022 Datum sejmutí: 12. 4. 2025
Smlouva č. 1714/B/5817510237/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2023 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 28. 3. 2023 Datum sejmutí: 29. 3. 2026
Smlouva o nájmu nebytových prostor -skautský domek Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 28. 3. 2023 Datum sejmutí: 29. 3. 2026
Vyvěšeno: 27. 7. 2023 Datum sejmutí: 28. 7. 2026
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK - Rekonstrukce VO v Nových Sedlicích Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 16. 5. 2022 Datum sejmutí: 17. 5. 2025
Smlouva o poskytnutí dotace ze SFŽP na výsadbu stromů Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 2. 11. 2021 Datum sejmutí: 3. 11. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci KOD1/2020- kotlíkové dotace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 2. 2. 2021 Datum sejmutí: 3. 2. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci KOD2/2020- kotlíkové dotace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 2. 2. 2021 Datum sejmutí: 3. 2. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci KOD3/2021- kotlíkové dotace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 10. 3. 2021 Datum sejmutí: 11. 3. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci KOD4/2021- kotlíkové dotace Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 29. 3. 2021 Datum sejmutí: 30. 3. 2024
Smlouva o spolupráci na projektu "Kompostování v obcích Moravskoslezského kraje I" Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 10. 8. 2021 Datum sejmutí: 11. 8. 2024
Smlouva o spolupráci na projektu "Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I" Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 10. 8. 2021 Datum sejmutí: 11. 8. 2024
Veřejnoprávní smlouva o sloučení limitů obcí "Rekonstrukce tělocvičny - Štítina" Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 10. 8. 2021 Datum sejmutí: 11. 8. 2024
Vyvěšeno: 19. 4. 2022 Datum sejmutí: 7. 6. 2022
Vyvěšeno: 18. 9. 2017 Datum sejmutí: 4. 10. 2017
Veřejná vyhláška - Územní plán Opavy Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 3. 11. 2020 Datum sejmutí: 4. 11. 2023
Formulář žádosti o vydání voličského průkazu Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 13. 12. 2022 Datum sejmutí: 14. 12. 2025
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Nové Sedlice Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 11. 10. 2021 Datum sejmutí: 12. 10. 2024
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k 5.10. 2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 5. 10. 2020 Datum sejmutí: 6. 10. 2023
Vyvěšeno: 1. 3. 2021 Datum sejmutí: 2. 3. 2024
Vyvěšeno: 23. 2. 2021 Datum sejmutí: 24. 2. 2024
Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - vstup na území ČR platné od 9. 11. 2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 9. 11. 2020 Datum sejmutí: 10. 11. 2023
Usnesení a nařízení vlády ČR ze dne12.10.2020 (Sbírka zákonů č. 166) Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 13. 10. 2020 Datum sejmutí: 14. 10. 2023
Usnesení a nařízení vlády v souvislosti s koronavirem (Sbírka zákonů č. 06/2021)) Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 8. 1. 2021 Datum sejmutí: 9. 1. 2024
Usnesení a nařízení vlády v souvislosti s koronavirem (Sbírka zákonů č. 09/2021)) Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 19. 1. 2021 Datum sejmutí: 20. 1. 2024
Usnesení a nařízení vlády v souvislosti s koronavirem (Sbírka zákonů č. 16/2021)) Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 29. 1. 2021 Datum sejmutí: 30. 1. 2024
Usnesení a nařízení vlády v souvislosti s koronavirem (Sbírka zákonů č. 180 ) Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 31. 10. 2020 Datum sejmutí: 1. 11. 2023
Usnesení a nařízení vlády v souvislosti s koronavirem (Sbírka zákonů č. 182) Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 3. 11. 2020 Datum sejmutí: 4. 11. 2023
Usnesení a nařízení vlády v souvislosti s koronavirem (Sbírka zákonů č. 204/2020) Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 1. 12. 2020 Datum sejmutí: 2. 12. 2023
Usnesení a nařízení vlády v souvislosti s koronavirem (Sbírka zákonů č. 220/2020) Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 15. 12. 2020 Datum sejmutí: 16. 12. 2023
Usnesení a nařízení vlády v souvislosti s koronavirem (Sbírka zákonů č. 231) Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 17. 12. 2020 Datum sejmutí: 18. 12. 2023
Usnesení a nařízení vlády v souvislosti s koronavirem (Sbírka zákonů č. 237) Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 22. 12. 2020 Datum sejmutí: 23. 12. 2023
Usnesení a nařízení vlády v souvislosti s koronavirem (Sbírka zákonů č. 28/2021)) Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 15. 2. 2021 Datum sejmutí: 16. 2. 2024
Sbírka zákonů č. 34/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 23. 2. 2021 Datum sejmutí: 24. 2. 2024
Sbírka zákonů č. 38/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 26. 2. 2021 Datum sejmutí: 27. 2. 2024
Sbírka zákonů č. 39/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 27. 2. 2021 Datum sejmutí: 28. 2. 2024
Sbírka zákonů č. 41/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 2. 3. 2021 Datum sejmutí: 3. 3. 2024
Sbírka zákonů č. 42/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 3. 3. 2021 Datum sejmutí: 4. 3. 2024
Sbírka zákonů č. 43/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 4. 3. 2021 Datum sejmutí: 5. 3. 2024
Sbírka zákonů č. 51/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 22. 3. 2021 Datum sejmutí: 23. 3. 2024
Sbírka zákonů č. 57/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 29. 3. 2021 Datum sejmutí: 30. 3. 2024