Nové Sedlice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Fyzická úřední deska je umístěna na budově obecního úřadu na ul. Zahumenní č.p. 85 v Nových Sedlicích, parc. st. č. 28.

"Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".

Vyvěšeno: 27. 9. 2017
Vyvěšeno: 2. 7. 2018
Vyvěšeno: 2. 3. 2021
Vyvěšeno: 13. 5. 2020 Datum sejmutí: 29. 5. 2020
Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 8. 12. 2022
Rozpočet obce na rok 2024 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 18. 12. 2023
Vyvěšeno: 23. 2. 2024
Vyvěšeno: 3. 4. 2024
Vyvěšeno: 2. 2. 2024
Vyvěšeno: 24. 4. 2023
Závěrečný účet obce Nové Sedlice za rok 2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 28. 6. 2022 Datum sejmutí: 18. 5. 2023
Ceník služeb 2024 - obecní úřad Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 22. 3. 2024
Vyvěšeno: 18. 10. 2022
Plán rozvoje sportu obce Nové Sedlice Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 27. 7. 2021 Datum sejmutí: 28. 7. 2024
Rozhodnutí KÚ MSK - čmelák Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 18. 5. 2022 Datum sejmutí: 19. 5. 2025
Rozhodnutí KÚ MSK - ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 2. 2022 Datum sejmutí: 22. 2. 2025
Vyvěšeno: 7. 11. 2019 Datum sejmutí: 23. 11. 2019
Vyvěšeno: 24. 6. 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 17. 4. 2023 Datum sejmutí: 18. 4. 2026
Dodatek č. 1 ke smlouvě KOD3/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 22. 12. 2021 Datum sejmutí: 23. 12. 2024
Dodatek č. 1 ke smlouvě KOD4/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 27. 12. 2021 Datum sejmutí: 28. 12. 2024
Rozhodnutí SFŽP - dotace výsadba stromů Polní cesta ke křížku Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 11. 4. 2022 Datum sejmutí: 12. 4. 2025
Smlouva č. 1714/B/5817510237/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2023 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 28. 3. 2023 Datum sejmutí: 29. 3. 2026
Smlouva o nájmu nebytových prostor -skautský domek Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 28. 3. 2023 Datum sejmutí: 29. 3. 2026
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK - Rekonstrukce VO v Nových Sedlicích Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 16. 5. 2022 Datum sejmutí: 17. 5. 2025
Smlouva o poskytnutí dotace ze SFŽP na výsadbu stromů Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 2. 11. 2021 Datum sejmutí: 3. 11. 2024
Smlouva o spolupráci na projektu "Kompostování v obcích Moravskoslezského kraje I" Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 10. 8. 2021 Datum sejmutí: 11. 8. 2024
Smlouva o spolupráci na projektu "Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I" Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 10. 8. 2021 Datum sejmutí: 11. 8. 2024
Vyvěšeno: 27. 7. 2023 Datum sejmutí: 28. 7. 2026
Veřejnoprávní smlouva o sloučení limitů obcí "Rekonstrukce tělocvičny - Štítina" Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 10. 8. 2021 Datum sejmutí: 11. 8. 2024
Vyvěšeno: 10. 4. 2024 Datum sejmutí: 14. 5. 2024
Vyvěšeno: 19. 4. 2022 Datum sejmutí: 7. 6. 2022
Vyvěšeno: 18. 9. 2017 Datum sejmutí: 4. 10. 2017
Formulář žádosti o vydání voličského průkazu Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 13. 12. 2022 Datum sejmutí: 14. 12. 2025
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Nové Sedlice Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 11. 10. 2021 Datum sejmutí: 12. 10. 2024