Nové Sedlice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 22.2.2023

Číslo jednací: Ev. č. 11/2023

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice dne  22.2.2023 - zde ke stažení (204.74 kB)

U S N E S E N Í
zasedání č. 2 Zastupitelstva obce Nové Sedlice
konané dne 22. 2. 2023 od 17:30 hod.
v obecním sále v budově školky na ul. Hlavní 56 v Nových Sedlicích (zadní vchod)
 
Zastupitelstvo obce Nové Sedlice schvaluje
1/2/2023 ověřovatele zápisu Ing. Petra Onderku a Luďka Číže.
2/2/2023 program zasedání.
5/2/2023 inventarizační zprávu za rok 2022.
6/2/2023 výdaje obce v celkové výši 25.000,- Kč.
7a/2/2023 finanční dary v celkové výši 82.000,- Kč.
8/2/2023 rozpočtová opatření č. 7/2022, 1/2023, 2/2023.
9/2/2023 Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-8021216/VB02.
10/2/2023 Smlouvu s FK Opabrum, z.s., IČ: 14181916. o výpůjčce parc. č. 218/2 a parc. č. 218/3 v k.ú. Nové Sedlice.
11/2/2023 Smlouvu o zajištění servisu a údržby SSZ (semaforu) s firmou ELTODO, a.s.
 
Zastupitelstvo obce Nové Sedlice bere na vědomí
3/2/2023 kontrolu plnění úkolů a usnesení.
4/2/2023 zápisy kontrolního a finančního výboru za rok 2022.
13/2/2023 zprávu starostky.
 
Zastupitelstvo obce Nové Sedlice neschvaluje
7b/2/2023 poskytnutí finančního příspěvku na energie Obci Štítina a ZŠ gen. Heliodora Píky ve Štítině dle žádosti čj. 380/2022.
12/2/2023 prodej obecního pozemku parc. č. 342/32 v k.ú. Nové Sedlice dle žádosti čj. 66/2023.
 
Zuzana Holešová
starostka obce
Zodpovídá: Zuzana Holešová