Nové Sedlice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 17.5.2023

Číslo jednací: Ev. č. 29/2023

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 17.5.2023

- zde ke stažení (197.66 kB)

U S N E S E N Í
zasedání č. 5 Zastupitelstva obce Nové Sedlice
konané dne 17. 5. 2023 od 17:30 hod.
v obecním sále v budově školky na ul. Hlavní 56 v Nových Sedlicích (zadní vchod)

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice schvaluje
1/5/2023 ověřovatele zápisu Luďka Číže a Ing. Petra Onderku.
2/5/2023 program zasedání.
4/5/2023 - Závěrečný účet obce Nové Sedlice za rok 2022 bez výhrad a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením
- Účetní závěrku obce Nové Sedlice včetně výsledku hospodaření za účetní období
2022 sestavenou k 31.12. 2022.
5/5/2023 výdaje obce v celkové výši 145.514 ,- Kč.
6/5/2023 rozpočtové opatření č. 4.
8/5/2023 Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností EKO-KOM, a.s.
10/5/2023 změnu způsobu likvidace bioodpadu.

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice bere na vědomí
3/5/2023 kontrolu plnění úkolů a usnesení.
7/5/2023 plnění rozpočtu k 31.3.2023.
11/5/2023 zprávu starostky.


Zastupitelstvo obce Nové Sedlice revokuje
9/5/2023 usnesení zastupitelstva č. 10a/3/2023 a 10b/3/2023 ze dne 22.3.2023 týkající se přistoupení obce k SECAP.

Zuzana Holešová
starostka obce

Zodpovídá: Zuzana Holešová