Nové Sedlice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice ze dne 6.9.2023

Číslo jednací: Ev. č. 38/2023

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice ze dne 6.9.2023 - zde ke stažení (229.88 kB)

U S N E S E N Í
zasedání č. 8 Zastupitelstva obce Nové Sedlice
konané dne 6. 9. 2023 od 17:30 hod.
v obecním sále v budově školky na ul. Hlavní 56 v Nových Sedlicích (zadní vchod)

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice schvaluje
1/8/2023 ověřovatele zápisu Luďka Číže a Ing. Petra Onderku.
2/8/2023 program zasedání.
4/8/2023 finanční dary v celkové výši 30.000,- Kč (FK Opabrum, Junák - český skaut)
5a/8/2023 podání žádosti na Moravskoslezský kraj o prodloužení termínu realizace projektu "PD - Chodník v Nových Sedlicích" z 30.6.2024 do 30.12.2024.
5b/8/2023 doplnění a aktualizaci PD "Materiálně technické a sportovní zázemí sportovního areálu Nové Sedlice", zpracování PD na zpevnění příjezdového pozemku parc. č. 151/3 v k.ú. Nové Sedlice, včetně inženýrské činnosti Ing. Břetislavem Světlíkem a zahájení realizace rekonstrukce kanalizace na ul. K Lesu v letošním roce.
5c/8/2023 podání žádosti o dotaci z MAS Opavsko, z.s. na pořízení nového vozidla pro zásahovou jednotku SDH Nové Sedlice a uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb v oblasti zajištění administrace a udržitelnosti projektu na částku 28.000,- Kč s Ing. Lucií Žurkovou, v případě získání dotace.
6/8/2023 výdaje obce.
7b/8/2023 rozpočtové opatření č. 6

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice bere na vědomí
3/8/2023 kontrolu plnění úkolů a usnesení.
7a/8/2023 rozpočtové opatření č. 5.
8/8/2023 zprávu starostky.

Zodpovídá: Zuzana Holešová