Nové Sedlice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 22.3.2023

Číslo jednací: Ev. č. 16/2023

Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice dne  22.3.2023 - zde ke stažení (725.53 kB)

U S N E S E N Í
zasedání č. 3 Zastupitelstva obce Nové Sedlice
konané dne 22. 3. 2023 od 17:30 hod.
v obecním sále v budově školky na ul. Hlavní 56 v Nových Sedlicích (zadní vchod)

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice schvaluje
1/3/2023 ověřovatele zápisu Luďka Číže a Davida Stoniše.
2/3/2023 program zasedání.
4/3/2023 výdaje obce v celkové výši 332.000,- Kč
5/3/2023 Finanční dary v celkové výši 101.000,- Kč.
6a/3/2023 přijetí dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 38.500,- Kč na projekt "Aktivní a zdravé stárnutí v Nových Sedlicích v roce 2023" a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
7/3/2023 uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor s p. Vladanem Šustkem.
9/3/2023 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou Lesostavby Frýdek-Místek a.s. ke stavbě "Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská".
10a/3/2023 přistoupení Obce Nové Sedlice k "Paktu starostů a primátorů pro energii a klima".
11/3/2023 aktualizaci Strategického plánu obce k 22.3.2023.
12/3/2023 kroniku a fotokroniku obce za rok 2022.

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice bere na vědomí
3/3/2023 kontrolu plnění úkolů a usnesení.
6c/3/2023 informace k dotačním projektům.
8/3/2023 plnění rozpočtu k 31.12.2022.
13/3/2023 zprávu starostky.

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice zplnomocňuje

6b/3/2023

-starostku obce Zuzanu Holešovou k podpisu Smlouvy č. 1714/B/5817510237/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 na akci "Nové Sedlice - chodník na ul. Opavská" - ISPROFOND 5817510237.

10b/3/2023

- starostku obce Zuzanu Holešovou k podpisu patřičné dokumentace pro přistoupení k "Paktu starostů a primátorů pro energii a klima" (SECAP)
- Místní akční skupinu Opavsko z.s. k administraci a vytvoření kolektivního přistoupení/
závazku k SECAP.

Zuzana Holešová
starostka

Zodpovídá: Zuzana Holešová