Nové Sedlice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 26.6.2023

Číslo jednací: Ev. č. 34/2023

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 26.6.2023 - zde ke stažení (139.88 kB)

U S N E S E N Í
zasedání č. 7 Zastupitelstva obce Nové Sedlice
konané dne 26. 6. 2023 od 17:30 hod.
v obecním sále v budově školky na ul. Hlavní 56 v Nových Sedlicích (zadní vchod)

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice schvaluje
1/7/2023 ověřovatele zápisu Luďka Číže a Ing. Petra Onderku.
2/7/2023 program zasedání.
4/7/2023 přijetí dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 396.000,- Kč na projekt "Rekonstrukce MŠ" a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
5/7/2023 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8026010 s ČEZ Distribuce a.s.

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice bere na vědomí
3/7/2023 kontrolu plnění úkolů a usnesení.

Zuzana Holešová
starostka obce

Zodpovídá: Zuzana Holešová