Obec Nové Sedlice
Nové Sedlice

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 15.6.2022

Číslo jednací: Ev. č. 26/2022

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 15.6.2022 - zde ke stažení

U S N E S E N Í zasedání č. 21 Zastupitelstva obce Nové Sedlice konané dne 15. 6. 2022

v obecním sále v budově školky na ul. Hlavní 56 v Nových Sedlicích (zadní vchod)

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice schvaluje

1/21/2022 ověřovatele zápisu Luďka Číže a Petra Holeše.

2/21/2022 program zasedání.

4a/21/2022 výdaje obce v celkové výši 153.000,- Kč.

4b/21/2022 finanční dar Římskokatolické farnosti Opava-Komárov, IČ:45236887 ve výši 20.000,- Kč na opravy kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Nových Sedlicích.

5/21/2022 rozpočtové opatření č. 3.

7/21/2022

- Závěrečný účet obce Nové Sedlice za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

- Účetní závěrku obce Nové Sedlice sestavenou k 31.12. 2021. 

8b/21/2022

- postup a úkony starostky obce Zuzany Rohovské provedené v zastoupení obce Nové Sedlice v rámci obnovy katastrálního operátu v obci Nové Sedlice realizované katastrálním úřadem v letech 2017- 2020 

- aktuální průběh hranice pozemku parc. č. 599/1 v k.ú. Nové Sedlice ve vztahu k přilehlým parcelám č. 157/2, 89, 226 a 208/1 v k. ú. Nové Sedlice.

9/21/2022 vyhlášení veřejné zakázky (VZ) a dokumenty k vyhlášení VZ na výběr dodavatele stavby "Chodník na ul. Opavská".

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice bere na vědomí

3/21/2022 kontrolu plnění úkolů a usnesení.

6/21/2022 plnění rozpočtu k 31. 3. 2022. 

11/21/2022 zprávu starostky.

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice neschvaluje

8a/21/2022 změnu průběhu hranice obce mezi obcí Štítina a obcí Nové Sedlice dle návrhu KÚ Opava č.j. OO-3/2020-806 ze dne 10.5.2022.

10a/21/2022 pachtovní smlouvu č. 19/2017-2 (66144540) se společností Zemědělská a.s. Opava - Kylešovice.

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice zplnomocňuje

10b/21/2022 starostku Zuzanu Rohovskou k zastupování obce Nové Sedlice na jednání ve věci záborů zemědělského půdního fondu v rozpracovaném návrhu Územního plánu Nové Sedlice.

Zuzana Rohovská starostka obce

Datum sejmutí: 10. 7. 2022 Zodpovídá: Zuzana Rohovská

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

11.8.2022 20:38

Aktuální teplota:

15,4 °C

Vlhkost:

64,6 %

Rosný bod:

8,8 °C

Geoportál

Geosense

Obec Nové Sedlice
Obec Nové Sedlice
Interaktivní mapa

mapa