Obec Nové Sedlice
Nové Sedlice

Virtuální universita

Virtuální universita třetího věku pro seniory (VU3V)

Projekt nebyl realizován z důvodu nezájmu ze strany občanů, nicméně možnost přihlásit se ke studiu je stále aktuální v některém z následujících semestrů. V případě zájmu o studium kontaktujte obecní úřad.


Zahájení výuky připravujeme v sále kulturního zařízení obce od letního semestru 2014, tzn. první týden v lednu.

Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě v Nových Sedlicích již od září 2013 tel.: 602 700 568, email: starostka@novesedlice.cz

Co je universita třetího věku?

Motto: „Senior přichází za výukou“

Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ (U3V) je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Uvádí se, že je celkově 22 univerzitami a vysokými školami nabízeno více jak 700 různých vzdělávacích programů a touto formou studuje v celé České republice zhruba 35 000 seniorů. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního využití volného času nedostupná.

Co je virtuální universita třetího věku?

Motto: „Výuka přichází za seniorem“

VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání.

Kdo je garantem studijního programu?

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) České zemědělské university v Praze.

Jaký je systém výuky?

Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočenými multimediálními přednáškami, které se prostřednictvím internetu aplikují do výukových míst v rámci celé ČR, nezávisle na čase.

Využitím moderních ICT je tak možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Seniorské zájmové vzdělávání je touto formou poskytované i v „neuniverzitních“ místech.

VU3V zahrnuje skupinové přednášky a společné testy. Na následné samostatné studium podle individuálně zvoleného tempa a testy včetně nepovinné samostatné práce po každé přednášce se předpokládá doba 14 dní. Své studium si senioři mohou rozšiřovat dalšími doprovodnými aktivitami, např. vyhledáváním dalších informací ke studovaným tématům na internetu.

Musím umět obsluhovat počítač?

Základní počítačová gramotnost je pro seniory výhodou, nikoliv podmínkou. Přístup k přednáškám zahrnuje 5 základních úkonů, které se senioři velmi rychle naučí a postupně si osvojí – i podle vzoru svých spolužáků - ovládání internetu popř. e-mailovou komunikaci. Postupné nenásilné ovládání počítače je pro seniory nedílným pozitivem, neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl.

Co mohu studovat?

 • Astronomie
 • Lidské zdraví
 • Osobní finance
 • Hudební nástroje
 • Dějiny oděvní kultury
 • Čínská medicína v naší zahrádce
 • Vývoj informačních technologií
 • Vývoj a současnost evropské unie
 • Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
 • Historie a současnost české myslivosti
 • Lesnictví
 • Kouzelná geometrie
 • Etika jako východisko z krize společnosti
 • Život a dílo Michelangela Buonarroti
 • Dějiny oděvní kultury II.

Kdo se může do studia zapojit?

Účastníkem studia může být:

 • Senior se statutem důchodce
 • Invalidní důchodce bez rozdílu věku
 • Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut důchodce)

Kolik to stojí?

 • kurz astronomie: 150,- Kč
 • ostatní kurzy: 200,- nebo 300,- Kč

Více informací o VU3V?

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

30.9.2023 02:27

Aktuální teplota:

18 °C

Vlhkost:

57,8 %

Rosný bod:

9,5 °C

Hlášení rozhlasu

1

Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste být informováni o dění v naší obci?

Obec Nové Sedlice
Obec Nové Sedlice
Interaktivní mapa

mapa