Obec Nové Sedlice
Nové Sedlice

Odpady a ekologie

JAK LIKVIDUJEME ODPADY V OBCI?

EKOLOGICKY!!!

 

ČERSTVĚ POSEČENÁ TRÁVA A LISTÍ, BIOODPAD:

Trávu a listí likvidujeme nejlépe v kompostérech na svých zahradách nebo v domácnostech, případně je svážíme do kontejneru, který je od jara do podzimu umístěn u fotbalového hřiště a za posledním domem na ul. Opavská po pravé straně při výjezdu na Opavu. 

Před dovozem bioodpadu se prosím ujistěte, že je v kontejneru dostatek místa pro Váš odpad. V případě, že je kontejner plný, informujte prosím obecní úřad na tel.: 602 700 568.

Odpad nevhazujte v žádných obalech (pytlích, krabicích apod.). 

V případě, že se v kontejneru budou nacházet jiné materiály než bioodpad, skládka bioodpadu tento kontejner nepřevezme a bude muset být vysypán jako směsný odpad, za což obec musí zaplatit vyšší ceny + náklady na další dopravu. Pokud se tak stane, obec tento způsob likvidace bioodpadu zruší.

Děkujeme za pochopení. 

Mokrou trávu a mokré listí nepálíme! Chceme v obci dýchat čerstvý vzduch, mít otevřená okna a sušit vyprané prádlo venku... 

Dále trávu a listí nevysypáváme podél potoka, protože tím porušujeme zákon, zanášíme koryto potoka a snižujeme tím jeho průtočnost. Tráva ani listí břeh potoka nezpevní, při dešti nebo velké vodě bývá tento materiál odplavován a způsobuje zanášení potoka dále po proudu.

VĚTVE:

Větve po jejich vyschnutí je možné spálit. Mokré svážíme do druhého kontejneru umístěného od jara do podzimu u fotbalového hřiště.


VÁNOČNÍ STROMKY:

Použité vánoční stromky je možné odkládat na hromadu do prostoru za obecním úřadem (na straně pod okny úřadu), a to v úředních hodinách. 

BIOODPAD ULOŽENÝ V KONTEJNERECH JE VOLNĚ A ZDARMA PŘÍSTUPNÝ KAŽDÉMU, KDO JEJ UMÍ EKOLOGICKY DÁLE ZPRACOVAT A VYUŽÍT.


PSÍ EXKREMENTY:

Při procházkách se psem sbíráme psí exkrementy do kompostovatelného sáčku  a vyhazujeme jej do košů na psí exkrementy nebo do košů a popelnic. 

KOMUNÁLNÍ ODPAD:

Zbytkový komunální odpad po vytřídění v domácnostech sváží pracovníci Technických služeb Opava co 14 dní. Přesné termíny naleznete zde. 

Každá popelnice přistavená k vývozu musí být očipovaná. V případě zájmu o očipování popelnice kontaktujte obecní úřad.

Info o poplatcích za likvidaci komunálního odpadu naleznete zde.

 

Termíny svozu odpadu pro rok 2023

(popelnice)

1. pololetí

4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.,

2. pololetí

5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12.

 

VELKOOBJEMOVÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD: 

Komunální odpad, který není možné vytřídit a vložit do popelnice, z důvodu nadměrné velikosti, se sváží dvakrát ročně do velkoobjemových kontejnerů přistavených v areálu fotbalového hřiště.

Nejbližší termín svozu je  29. 4. 2023 od 8 do 15 hod

PLASTY:

Plastový odpad třídíme do žlutých pytlů, které umísťujeme před svými domy každou poslední středu v měsíci (nejlépe v úterý večer), odkud je odvezou pracovníci Technických služeb Opava. Občané, kteří nemají v domácnosti dostatek prostoru pro skladování plných pytlů, mohou tyto pytle odevzdávat v úředních hodinách na obecním úřadě. 

ŽLUTÉ PYTLE JSOU K VYZVEDNUTÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ.

Dále jsou k dispozici žluté kontejnery umístěné:

- za budovou mateřské školy

- u prodejny Hruška v centru obce

- naproti hasičské zbrojnice

- u vjezdu na ul. Zahradní

 

Termíny svozu plastu pro rok 2023:

(žluté pytle)

25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 31.5., 28.6., 26.7., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11., 27.12.


PAPÍR:

Starý papír svazujeme do balíků, které odevzdáváme v úřední hodiny na obecním úřadě, v mateřské škole nebo shromažďujeme doma a předáváme dobrovolným hasičům při sběru starého papíru, který se koná dvakrát ročně.

Nejbližší termín sběru je 29. 4. 2023 od 9 hod

Papír, který není možné svázat do balíků třídíme do modrých pytlů, které umísťujeme před svými domy každou poslední středu v měsíci (nejlépe v úterý večer), odkud je odvezou pracovníci Technických služeb Opava. Občané, kteří nemají v domácnosti dostatek prostoru pro skladování plných pytlů, mohou tyto pytle odevzdávat v úředních hodinách na obecním úřadě. 

MODRÉ PYTLE JSOU K VYZVEDNUTÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ.

Dále jsou k dispozici modré kontejnery umístěné:

- za budovou mateřské školy

- u prodejny Hruška v centru obce

- naproti hasičské zbrojnice

- u vjezdu na ul. Zahradní

 

Termíny svozu papíru pro rok 2023

(modré pytle)

25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 31.5., 28.6., 26.7., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11., 27.12.


KONZERVY A PLECHOVKY, TETRA PACKY (krabice od mléka, džusů apod.):

Vkládáme do žlutých nebo modrých pytlů (viz výše), které jsou sváženy jedním svozovým autem a následně roztříděny. Tuto službu zajišťují Technické služby v Opavě.

Konzervy a plechovky a drobný kovovový odpad vhazujeme do šedého kontejneru umístěného za obecním úřadem. 2 x ročně sbírají železný šrot dobrovolní hasiči naší obce. Nejbližší termín sběru je 29. 4. 2023 od 9 hod.


SKLO:

Pro likvidaci skla jsou určeny zelené kontejnery umístěné

- za budovou mateřské školy

- u prodejny Hruška v centru obce

- naproti hasičské zbrojnice

- u vjezdu na ul. Zahradní


ŽELEZO:

Sběr železného šrotu provádí při jarním a podzimním úklidu členové sboru dobrovolných hasičů. Připravte prosím materiál ráno před Váš dům.

Nejbližší termín sběru je 29. 4. 2023 od 9 hod


ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIE:

Malá elektrozařízení a baterie vkládáme do kontejneru firmy Asekol, umístěného vedle prodejny Hruška.

Objemná, ale kompletní elektrozařízení je možné v úředních hodinách odevzdávat pracovnici obecního úřadu.

Je zakázano ukládat zařízení u budovy úřadu bez vědomí obecního úřadu.

Elektrozařízení je dále likvidováno dle zákona ve spolupráci s firmou ELEKTROWIN a SDH Nové Sedlice.


NEBEZPEČNÝ ODPAD:

Nebezpečný odpad se odevzdává na jaře a na podzim pracovníkům TS Opava před kapličkou v centru obce nebo v areálu hřiště.   

Nejbližší termín sběru je 29. 4. 2023 od 8 do 10 hod


OŠACENÍ, TEXTIL, HRAČKY, OBUV:

Čisté vkládáme do speciálního kontejneru umístěného vedle obchodu Hruška v centru obce. 


POUŽITÉ POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY: 

Vhazujeme do zelené popelnice (240 l), která je umístěna na sběrném místě za školkou. Potravinářské oleje a tuky vhazujeme pouze v pevných obalech, např. v PET láhvi.

  • NENÍ URČENO PRO TECHNICKÉ OLEJE!!! 

  • TY PATŘÍ DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU!!!


Pro více informací týkajících se třídění odpadů, ohleduplného topení, ovzduší apod. doporučujeme internetové stránky www.arnika.org

 

Webová stránka odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy 

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

30.5.2023 05:43

Aktuální teplota:

11,2 °C

Vlhkost:

71,3 %

Rosný bod:

6,2 °C

Hlášení rozhlasu

1

Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste být informováni o dění v naší obci?

Obec Nové Sedlice
Obec Nové Sedlice
Interaktivní mapa

mapa