Obec Nové Sedlice
Nové Sedlice

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu

Nový systém likvidace komunálního odpadu v obci od 1.1.2023 

Vážení spoluobčané,

zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, mají dopad na stanovení nového systému nakládání s komunálním odpadem v naší obci, a to od 1. ledna 2023.

Proto Obec Nové Sedlice vydává novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 1. 1. 2023.

Od nového roku již nebudeme platit paušální částku na osobu za odvoz komunálního odpadu, ale každý vlastník nemovitosti zaplatí za skutečně naplněné a odvezené popelnice.

Tento nový systém zohledňuje v maximální míře třídění domovního odpadu a naplnění popelnic.

Ten, kdo bude dobře třídit odpad, bude platit mnohem méně.

Vytříděný odpad, jako je např. papír, plast, sklo či kuchyňské použité oleje, máte možnost odevzdávat stejným způsobem jako doposud. (více informací na webu obce - zde)

Popelnice se načipují (nebo již jsou načipované) tzv. identifikačním diskem.

Občané, v případě zájmu o výsyp, popelnici přistaví k cestě, obsluha popelového vozu provede výsyp a zároveň čtecím zařízením zaznamená, komu a kdy byl výsyp proveden.

Takto načtené nádoby Technické služby jednou za 4 měsíce vyúčtují majitelům  popelnic přihlášeným do svozového systému na základě přihlášky, která je přílohou tohoto sdělení.

Nově nepřihlášené popelnice se nebudou vyvážet a zároveň pracovník TS Opava odebere z těchto popelnic čip.

Přečipování (u zničené popelnice) nebo nové označení (při koupi nové popelnice) občan nahlásí na obecní úřad jako doposud. (tel. 602 700 568)

Cena za odvoz jedné popelnice o objemu 120 l bude činit 72,- Kč a cena za odvoz popelnice o objemu 240 l bude činit 144,- Kč.

Platby budou probíhat se splatností do 31. 5., do 31. 9. a do 31.1. 

Každému majiteli nemovitosti, případně na adresu, kterou uvede na přihlášce, bude zaslána Technickými službami složenka, v jejíž příloze budou uvedena data výsypů, a tuto bude moci uhradit převodem na účet Obce Nové Sedlice (seznam účtů zde k nahlédnutí) nebo uhradit na kterékoliv poště.

 

PŘIHLÁŠKA K NOVÉMU SYSTÉMU SVOZU POPELNIC KE STAŽENÍ: 

- V PDF FORMÁTU - ZDE (110.24 kB)

- VE WORDU - ZDE (13.42 kB)

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

5.3.2024 16:09

Aktuální teplota:

7 °C

Vlhkost:

80,4 %

Rosný bod:

3,9 °C

Hlášení rozhlasu

1

Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste být informováni o dění v naší obci?

Obec Nové Sedlice
Obec Nové Sedlice
Interaktivní mapa

mapa