Obec Nové Sedlice
Nové Sedlice

Přeložka silnice II/467

Aktuální informace k záměru stavby: https://www.msstavby.cz/prelozka-silnice-ii-467-stitina-22-02-2023/

Na 2. veřejném zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 18.2.2019 bylo pod usnesením č. 22.02 schváleno uzavření smlouvy o dílo s firmou Dopravoprojekt Ostrava a.s. na zpracování dokumentace technické studie "Přeložka silnice II/467, Štítina" v ceně díla 548.868,- Kč včetně DPH.


Na 1. veřejném zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice dne 29.11.2018 v bodě programu č. 14 starostka obce informovala o společném jednání s tajemníkem Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 a I/57 (dále jen sdružení I/11) Ing. Martinem Dostálem a starostou obce Štítina p. Karlem Ulrichem, které se uskutečnilo v pondělí 26.11.2018 v Opavě.

Na tomto jednání byl projednán společný postup pro zahájení přípravných prací pro budoucí realizaci přeložky silnice II/467 vedoucí z Kravař přes Štítinu na silnici I/11 v katastru naší obce. Spolupráce na této akci byla přislíbena tajemníkem sdružení I/11 i starostkou obce Nové Sedlice v průběhu veřejného projednání záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, které se konalo 20.6.2018 v obecním sále.

Společným cílem je omezit průjezd tranzitní dopravy z Hlučínska směřující na silnici I/11 (i v opačném směru) obcemi Nové Sedlice a Štítina a přesunutí této dopravy na budoucí přeložku silnice II/467, která povede od nynější světelné křižovatky před Komárovem (ve směru od Nových Sedlic na Opavu) přes pole a železnici směrem k bunkru před Kravařemi – Dvořiskem. Tato akce, resp. koridor pro tuto akci s č. D535, je v současné době veden jako územní rezerva v zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK). Je také součástí územního plánu obce Štítina, bohužel ale není ve stávajícím územním plánu obce Nové Sedlice.

Jelikož obec Nové Sedlice zpracovává nový územní plán, do kterého je potřeba tuto plánovanou stavbu zahrnout, je nutné pro tuto akci nechat zpracovat technickou studii včetně dokumentace EIA, která bude sloužit jako podklad jak pro náš územní plán, tak pro návrh na aktualizaci č. 2 ZÚR MSK, ve kterých se stávající koridor vedoucí až do centra Kravař, může zkrátit dle zpracované dokumentace.

Zastupitelstvo obce Nové Sedlice na výše uvedeném zasedání schválilo pod bodem č. 10.01 usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výběrového řízení na zpracování technické studie včetně dokumentace EIA na akci „Přeložka silnice II/467“ a podání žádosti o dotaci u Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 a I/57 na zpracování této studie

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

28.5.2024 23:05

Aktuální teplota:

15.7 °C

Vlhkost:

64.9 %

Rosný bod:

9.1 °C

Hlášení rozhlasu

1

Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste být informováni o dění v naší obci?

Obec Nové Sedlice
Obec Nové Sedlice
Interaktivní mapa

mapa