Obec Nové Sedlice
Nové Sedlice

Podmínky nahlížení

Podmínky nahlížení do registru oznámení

o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Základní dokumenty

  1. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  2. Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen "zákon") ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o
  • jiných vykonávaných činnostech,
  • majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
  • příjmech, darech a závazcích.
Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června následujícího roku (ke kterému se vztahuje oznámení). Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.
Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Informace o registru oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři.
Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něho výpisy a opisy. Evidenční orgán neposkytuje žadatelům o nahlížení fotokopie oznámení veřejných funkcionářů. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Nahlížet je možné do písemného nebo elektronického registru.
Písemná žádost o nahlédnutí do registru musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele.

Žádost se podává

  1. 1. osobně v úředních hodinách na Obecním úřadu Nové Sedlice
  2. 2. prostřednictvím poštovních služeb na adresu Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice
  3. 3. elektronicky emailem s vyplněnou žádostí v příloze na podatelna@novesedlice.cz 

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Nové Sedlice.

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti o elekronický přístup.
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti. Uživatelské jméno a přístupové heslo bude žadateli sděleno emailem na emailovou adresu žadatele.
Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF.

Poučení

Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno. Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost.
Při porušení výše uvedených nařízení dochází k naplnění skutkové podstaty přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100.000 Kč.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

20.6.2024 10:06

Aktuální teplota:

20.9 °C

Vlhkost:

72.1 %

Rosný bod:

15.7 °C

Hlášení rozhlasu

1

Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli byste být informováni o dění v naší obci?

Obec Nové Sedlice
Obec Nové Sedlice
Interaktivní mapa

mapa